ZBAVÍME VÁS ŠKODCOV.
Zn.: NATRVALO!Zabezpečujeme všetky druhy služieb so zameraním na hubenie
myšovitých škodcov a hlodavcov, škodlivého, epidemiologického,
hospodársky závažného a obťažujúceho hmyzu či choroboplodných
zárodkov a mikroorganizmov vo všetkých typoch objektov a prevádzok
bez potreby prerušenia výroby alebo prevádzky zariadenia.

Deratizácia

HUBENIE HLODAVCOV

Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov ako sú myši, potkany, krysy a ďalšie. Jedná sa o komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.

SÚČASŤOU VÝKONU DERATIZÁCIE SÚ:

 • prípravné a bezpečnostné opatrenia
 • priebežné monitorovanie hlodavcov – vstupy, druhy
  kontrola, dopĺňanie a výmena nástrah
 • upozorňovanie na technické nedostatky umožňovanie vstup hlodavcov do objektu
 • práce sú vyhotovované v súlade s príslušnými
  hygienickými predpismi a normami

Dezinfekcia

NIČENIE CHOROBOPLODNÝCH ZÁRODKOV

Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov ako sú myši, potkany, krysy a ďalšie. Jedná sa o komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.

Dezinsekcia

HUBENIE HMYZU

Dezinsekcia je súbor chemických a biologických opatrení za účelom ničenia škodlivého, epidemiologického, hospodársky závažného a obťažujúceho hmyzu ako je šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha, komár a ďalšie článkonožce. Niektoré typy dezinsekcie je možné vykonávať aj bezpostrekovou technikou za plnej prevádzky.

Dezinsekčné práce vykonávame na objektoch a zariadeniach:

 • obytné domy a byty
 • potravinárske zariadenia, sklady
 • nemocnice a zdravotnícke zariadenia
 • hotely, motely a ubytovacie zariadenia
 • obchodné domy a kancelárske budovy
 • školské zariadenia
 • železničné objekty v rámci SR

O nás

Spoločnosť ASANARATES s.r.o. je nástupcom fyzickej osoby Daniel Leysek – ASANARATES, ktorá je na trhu už od roku 1990.
Momentálne vykonáva deratizačné práce vo vyše 280 podnikoch a obchodných
spoločnostiach ako napríklad Železnice Slovenskej republiky Bratislava v objektoch po celom Slovensku,
Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a.s., množstvo nemocníc a zdravotníckych zariadení, školských zariadení,
bytových družstiev, obchodných domov ako napríklad METRO, OC Cassovia, OC Galéria, Kika Nábytok Slovensko s.r.o.
a mnoho iných. Svoju prácu vykonáva zodpovedne a vizitkou dobre vykonanej práce sú spokojní zákazníci.

POLITIKA KVALITY


 • Firma chce ekonomicky napredovať, preto si stanovuje dlhodobé reálne ciele
 • Úspešnosť v napredovaní je v spokojnosti zákazníka
 • Kvalita našich služieb je cesta k budovaniu našej prosperity
 • Investor umožňuje realizovať služby iba najlepším. Buďme teda najlepší!
 • V trvalom zlepšovaní sa angažujú všetci zamestnanci firmy
 • Mne zverený majetok je mojou vizitkou
 • Názor spolupracovníka je rovnocenný môjmu názoru
 • Každý názor zákazníka si osvojím, zaujmem korektný postoj

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA


V záujme dosiahnutia minimalizácie negatívnych envirometálnych vplyvov činnosťou firmy, tvorí ochrana životného prostredia integrálnu súčasť procesu rozvoja a rozhodovania. Pri plnení tejto zodpovednosti uplatňujeme pri svojej činnosti tieto princípy:

 • Vykonávať svoje činnosti v súlade s environmentálnou legislatívou a inými predpismi, ktoré firma prijala.
 • Neustále znižovať negatívny vplyv činností na životné prostredie, za tým účelom prijímame a realizujeme programy na zlepšenie, ktorých výsledkom je postupné znižovanie znečistenia vo všetkých zložkách životného prostredia.
 • Vykonávať svoje činnosti v súlade s environmentálnou legislatívou a inými predpismi, ktoré firma prijala.